نوشته‌ها

حمایت حقوقی رایگان از آسیب دیدگان حوادث اخیر

دفاع حق طبیعی یکایک افراد جامعه است و‌ با عنایت به جنس اعتراضات اخیر که در برگیرنده مشکلات معیشتی مردم و تنگناهای شدید مالی بوده ، اینجانب حسب وظیفه حرفه ای و اعتقادی خود آمادگی خویش جهت پذیرش وکالت رایگان کلیه کسانی که در این وقایع بدون تخریب اموال عمومی یا خصوصی ، مورد آسیب یا بازداشت قرار گرفته و توانایی مالی مناسب جهت اخذ وکیل نداشته را اعلام میدارم.