مطالب توسط مدیر پرتال ثمین

تسریع در رسیدگی قضایی نباید موجب تضییع حقوق افراد جامعه گردد

با انتصاب جناب آقای رئیسی روند اصلاحات درون قوه قضائیه علی الخصوص مبارزه با فساد کاملا ملموس و امیدوار کننده بوده و کاملا رویکرد محترم قوه در تسریع رسیدگی به پرونده های قضائی و جلوگیری از سرگردانی مردم در محاکم قضائی مشهود و آشکار می باشد. یکی از اقدامان ایشان حذف موقت ماده 450 قانون […]