هفتم اسفند ماه، سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع گرامی باد